Om Lv 2 Kamratförening

För att kunna lösa PDF-filerna nedan krävs programvaran Adobe Acrobate Reader.
Detta är en gratis programvara som kan hämtas från denna sida www.adobe.com

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Fredrik\Documents\kf\110206\public_html\bilder\test1.png

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Fredrik\Documents\kf\110206\public_html\bilder\cubenews.gif

Stadgar
Klicka här för att se stadgarna direkt.

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Fredrik\Documents\kf\110206\public_html\bilder\cubereport.gif

Historik
Klicka här för att se historiken direkt.

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Fredrik\Documents\kf\110206\public_html\bilder\cubenews.gif

Medlemmar
Föreningen har idag, 180 medlemmar.

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Fredrik\Documents\kf\110206\public_html\bilder\cubereport.gif

Medlemsavgift
För ett år: 50 kr

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Fredrik\Documents\kf\110206\public_html\bilder\cubenews.gif

Information
Kamratföreningen utger årligen ett nummer av kamratföreningstidskriften, P 18, A 7, Lv2, KA 3 kamratföreningarnas tidskrift. Föreningen finns även med i tidningen Luftvärnsregementets kamrater som utkommer med två nummer årligen. Kamratföreningen håller även en hemsida på Internet under adress www.lv2kamratforening.se.

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Fredrik\Documents\kf\110206\public_html\bilder\cubereport.gif

Adress
Se adress till styrelsen

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Fredrik\Documents\kf\110206\public_html\bilder\cubenews.gif

Postgiro
610790-8

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Fredrik\Documents\kf\110206\public_html\bilder\tes2.png