Kort historik

Den 1 april 1944 satte Stockholms luftvärnsregemente, Lv 3, upp ett luftvärnsbatteri på Gotland som fick beteckningen Stockholms luftvärnsregementes batteri på Gotland ,Lv 3 G. Den 25 juni 1945 bildades Lv 3 G kamratförening. Den 1 november 1952 omlokaliseras Lv 3 till Norrtälje, vilket innebar att Lv 3 G överförs till Lv 2 i Linköping och får då namnet Östgöta luftvärnsregementes batteri på Gotland, Lv 2 G. 1 april 1961 utökas Lv 2 G till två batterier och blir då Gotlands luftvärnsdivision. 1 april 1963 blir Lv 2 G självständigt förband och får beteckningen Lv 2. Fram till den 2 oktober 1963 hade kamratföreningen verkat under eget ordförandeskap, men den 3 oktober 1963 sammanslås A 7:s och Lv 2:s kamratföreningar till A 7 / Lv 2 kamratförening. Ordförandeskapet växlade mellan cheferna för A 7 och Lv 2. Föreningen verkade i dryga trettio år, men i samband med Lv 2 50-årsjubileum den 28 maj 1994 bildades Lv 2 kamratförening.