Lv 2 Kamratförening styrelse

Beskrivning: C:\Users\Fredrik\Documents\Lv2Kamratförening\bilder\test1.png

Ordförande

Rutger Edwards
Ulfsparres väg 26
622 60 Visby
Tel. 0498-26 40 15
E-post. rutger.u.edwards@gmail.com

Vice ordförande

Fredrik Hård af Segerstad

Vibble, Fyndgatan 5

622 59 Visby

Tel. 0498-21 57 05

Kassör

Åsa Grahn

Ledamöter 

Kjell Pettersson
Ingemar Fransson

Jesper Andersson

Ingemar Gutenberg

Beskrivning: C:\Users\Fredrik\Documents\Lv2Kamratförening\bilder\tes2.png

StadgarLv 2 Kamratförenings representant i Gotlands Försvarsmuseum
styrelse
Mats Ekeroth, Lummelunda, Kanalen 479, 621 71 Visby. Telefon
: 0498-27 30 42