Lv 2 Kamratförening styrelse

Beskrivning: C:\Users\Fredrik\Documents\Lv2Kamratförening\bilder\test1.png

Ordförande

Rutger Edwards, Ulfsparres väg 26,
622 60 Visby.
Tel. 0498-26 40 15
E-post. Rutger.edwards@swipnet.se

Vice ordförande

Fredrik Hård af Segerstad

Vibble, Fyndgatan 5

622 59 Visby

Tel. 0498-21 57 05

E-post. fredrik@vibble.se

Kassör

Åsa Grahn

Ledamöter 

Kjell Pettersson
Ingemar Fransson

Bertil Olsson

Ingemar Gutenberg

Beskrivning: C:\Users\Fredrik\Documents\Lv2Kamratförening\bilder\tes2.png

StadgarLv 2 Kamratförenings representant i Gotlands Försvarsmuseum
styrelse
Mats Ekeroth, Lummelunda, Kanalen 479, 621 71 Visby. Telefon
: 0498-27 30 42