Välkommen till LV2 kamratförenings informationssida på nätet


GOTLANDS REGEMENTE ÅTERUPPRÄTTAT
Vad innebär det?

Föreläsning, av överste Mattias Ardin, chef Gotlands Regemente om den ökade markstridsförmågan på
Gotland med P 18 i täten.

Försvarsminister Peter Hultqvist september 2017: Att Gotland återigen får ett eget regemente innebär i dagsläget i första hand en organisatorisk förändring. Inga besked om fler soldater till ön eller utökade medel till det gotländska försvaret gavs. Det här är en bas för framtida utveckling av försvaret på Gotland.

Mattias Ardin kommer att redovisa hur den framtida utvecklingen kommer att gestalta sig avseende personal, Hemvärnet, 18.stridsgruppen, Tofta skjutfält med tillhörande infrastruktur, materielbehov mm. Dessutom redovisas bakgrunden till beslutet och det försämrade omvärldsläget samt inte minst vilka uppgifter och organisation Regementet kommer att ha.

Tisdag 1
5 maj kl 18.30
Entré 50:- inklusive kaffe och bulle

 

 

 
Bild från årsmötet 2018.


 

Fr.v. Bengt Hansson, Mattias Ardin, Henrik Hagström, Leif Aronson, Mats Ekeroth, Kjell Pettersson, Tore Hansson, Åsa Grahn, Peter Bäärnhielm, Lars Gibson, Sten-Göran Åman, Åke Hansson, Göran Hellström, Sixten Björklund, Holger Nyberg, Bertil Olsson och Börje Kavhed.
Knästående fr.v. Kaj Pettersson, Fredrik Hård af Segerstad och Ingemar Fransson.

Länkar till
kamratföreningstidningar

LvRK 2/2012

KFT 1/2015

KFT 1/2014

KFT 1/2013

KFT 1/2012

KFT 1/2011

KFT 1/2010

KFT 1/2009

KFT 1/2008

KFT 1/2007

KFT 1/2006


 

 


Nu finns det endast ett begränst antal av
boken om LV2 kvar.


Om du vill beställa boken hör av dig till:

Rutger Edwards, Ulfsparres väg 26,
622 60 Visby.
Tel. 0498-26 40 15
E-post. Rutger.edwards@swipnet.se