Verksamhetsplan 2020.

Verksamhetsplanen för 2020 följer planen för tidigare år. Vår-och höstmötena med eller utan föredrag kommer att hållas på restaurang Visborg, om inte annat anges i kallelserna. Då finns möjlighet att välja annan förtäring än ärtor!    

23 januari           Styrelsemöte kl. 1830 på Utbildningsgrupp Gotland (UGG).

11 mars               Årsmöte kl. 1830 i Gotlands försvarsmuseum. Anmälan om deltagande

                           senast 9 mars till Rutger Edwards på 076 – 83 93 230 eller

                           rutger.edwards@tele2.se. Motioner skall vara Rutger Edwards tillhanda

                           senast 28 februari. Efter mötet helsubventionerad måltid.           

23 april              Vårmöte kl. 1100 restaurang Visborg. En gäst per medlem får deltaga.                         

7 maj                Styrelsemöte kl. 1830 på UGG.

6 juni                Nationaldagsfirande  Museet i Tingstäde. Samling kl. 1145.

V 23                  Luftvärnsregementets kamrater 1/2020 utkommer.

29 augusti         Uppmärksammandet av 20-årsdagen av Lv 2 nedläggning. Samling vid f.d

                          kanslihuset på Wisborgsslätt kl. 1630. Middag i försvarsmuseet i Tingstäde

                          kl. 1800. En gäst per medlem får deltaga. Detaljbestämmelser utges senare.

10 september    Styrelsemöte kl. 1830 på UGG.

22 oktober        Höstmöte kl. 1100  restaurang Visborg. En gäst per medlem får deltaga.                                                                                    

12 november    Styrelsemöte kl. 1830 på UGG.

V 49                 Luftvärnsregementets kamrater 2/2020 utkommer.

10 december     Julbön i Visby domkyrka kl. 1500.  Preliminär dag och tid.   

V 52                  P 18-A 7-Lv 2-KA 3 kamratföreningars tidskrift utkommer.

 

 

Verksamhetsplanen i pdf format