Beskrivning: C:\Users\Fredrik\Documents\kf\110206\public_html\bilder\bok.png

Boken om Lv 2

Boken innehåller mer än 15 kapitel, bl.a historien uppdelad i tre kapitel, personal med foto och kort information över samtliga som hade ett anställningsförhållande vid Lv 2 våren 2000, krigsförbandens användning från 1939 till 2000, målflyget, idrott, nedläggningen mm.
I bilagorna kommer bl.a. en sammanställning över Bäste kamrat att finnas liksom krigsförbandens organisation samt våra marsch – och snapsvisor. Cirka 125 bilder, de äldsta från 1937, som täcker skilda aktiviteter från grundutbildning till högtidsmiddagar. Totalt 220 sidor med högintressant läsning för alla som varit på Lv 2 som anställd eller gjort sin värnplikt där.

Försäkra dig om ett eget exemplar. Beställ redan idag. Priset är endast 100:-. Vi sänder den gärna till dig i vadderad skyddspåse och då till kommer porto 69:-.
Gör din beställning till
Rutger Edwards, Ulfsparres väg 26,
622 60 Visby. E-post: rutger.edwards@swipnet.se

Det går även bra att ringa in din beställning, om du tänker hämta boken själv,0498-26 40 15 .
Sänd inga pengar nu, inbetalningskort bifogas med boken.

Luftvärnet 70 år

–en resumé över åren 1980-2012

Luftvärnet blev självständigt truppslag 1942. En bok om luftvärnets historia gavs ut 1980. Boken ”Luftvärnet vid millennieskiftet- en resumé av åren 1980-2012 ” gavs ut till 70-årsjubileet 2012 och beskriver huvudsakligen utvecklingen under åren 1980-2012. Boken innehåller även kortfattat förbandens historia före 1980, materielutveckling, krigsförband mm. 360 sidor med många bilder, flera i färg. Som bilaga medföljer CD-skiva med luftvärnets alla marscher. Pris endast 100:-. Porto tillkommer.

Kontakta Rutger Edwards, rutger.edwards@swipnet.se, 0498-26 40 15 eller 0768-39 32 30.